Viscum album

Almindelig Mistelten (Viscum album) – ofte blot kaldt Mistelten – er en 20-cm høj busk, der som halvsnylter vokser på andre planter, især løvtræer. It grows on the branches of other trees, to which it is . Mistelten (Viscum album) (læst 9gange) Klasse: Tokimbladede .

Mistelten er en kugleformet, stedsegrøn halvsnylter på vore løv- og nåletræer, hvis grøngule blade og kviste i årtusinde har talt med til . Overview of Viscum Album (Visc) the homeopathic remedy. Toksinet er tæt beslægtet med ricin, abrin og modeccin. Viscum album is an evergreen Shrub growing to m (3ft 3in) by m (3ft 3in).

It is in leaf 12-Jan It is in flower from Feb to April, and the . Dilated blood vessels but does not act on the centers in the medulla. Pulse is slow due to central irritation . Extracts and preparations from the parasitic plant mistletoe (Viscum album L.) have been used in the treatment of cancer for decades.