Vildtremise

Når du planter en vildtremise, udbygges terrænets muligheder for at rumme vildt. Det er oftest råvildt eller fasan, man forsøger at forbedre levevilkårene for, når . Vildtremiser er beplantninger, hvis eneste formål er at være til gavn for vildtet.

En vildtplantning bør bestå af buske og små træer. Vildtremisen skal både skabe læ, beskytte vildtet og forsyne dyrene med frugt og bær. Læs om anlæg af vildtvenlige arealer.

Vi giver gerne tilbud på anlæg af vildtremiser.

Vildtremiser skaber først og fremmest dækningsmuligheder i det åbne land. Derudover vil planterne med deres frugter og bær give føde til en lang række . Sådan laver du din egen vildtremise Er dit jagt areal et gennemgangsstykke for vildtet i dit område, og savner du at se vildtet trives på dit . Terrænpleje vedligeholder og udbygger et terræns muligheder for at rumme vildt. Under den direkte terrænpleje, hører plantning af vildtremiser i . Vildtremisens primære formål er at sikre føde og dækning til vildtet.

Vildtet foretrækker generelt danske og egnskarakteristiske arter, idet der typisk er tilknyttet en . I det moderne landbrugsland er der oftest langt mellem hegn eller remiser. En kornmark er som en ørken for vildtet.