Unicon beton priser

Priserne på vores produkter og services for 20kan ses i vores. Den leverede pris på beton angives pr. Det er vores intention at gøre det let at bygge og handle beton og pumper.

For at være i stand til at formidle produkter, priser og serviceydelser på den bedst . Derudover giver det et overblik over vores priser. Magasinet er målrettet alle som anvender beton eller som ønsker at lade sig inspirere. Cementmørtel (produktdeklaration 1); Slidlagsbeton (produktdeklaration 2); Kantstensbeton (produktdeklaration 3); Små læs .

Gulvbranchen anbefaler, at der anvendes selvudtørrende beton til undergulve for at sikre den lavest mulige restfugt i betonen inden udførelse af den afsluttende . Minutiøs planlægning og perfekt leverance af mere end 18m³ beton til ny bro. Sidste år introducerede vi et nyt format for produkter, priser og serviceydelser. Unicon leverer beton til alle typer af byggerier. Fabriksbeton på byggepladsen eller ab fabrik; Aflæsning med transportbånd . Kundeservice i Region SYD kan kontaktes på telefon: 71. Pumpebil, eller i daglig tale en Pumi, er en rotérbil med en påmonteret betonpumpe.

Pumien kan selv medbringe den første del af betonen, op til m3. UNI-Ready er betonløsninger med specielt designede stålfibre, der kan anvendes som erstatning for traditionel netarmering til letbelastede gulve.

UNI-Dry er selvudtørrende betonløsninger, der ikke afgiver ekstra fugt til omgivelserne og dermed. Prisen på UNI-Dry afhænger af kravet til udtørringstiden. Bag In-Situ Prisen står Dansk Beton Fabriksbetongruppen, der repræsenterer alle betydende producenter af fabriksbeton i Danmark og er en del af Dansk . Råd og vejledning af beton samt priser.

Forlængelse af indberetningspligten for Unicon Beton og 4K-Beton. I 20uddeler Dansk Beton for femte gang Bæredygtig Beton Prisen til et nyere .