Udslusning af flagermus

Flagermus: danske arter, biologi, bekæmpelse, udslusning. Flagermus gnaver ikke i isolation eller træværk. I tilfælde af, at generne ikke kan afhjælpes, kan der være situationer, hvor udslusning af flagermus er en .

Flagermus føder levende unger (hver), så til næste år er der. Flagermusen er fredet, så den må ikke slås ihjel eller flyttes fra det ste hvor . Det meste af sommeren, hvor flagermusene har unger, kan udslusning ikke benyttes. Ungerne bliver nemlig siddende i kolonien, når hunnerne . Din lokale afdeling af Skov- og Naturstyrelsen vil kunne rådgive dig om udslusning. Hvis du opdager flagermus i forbindelse med renovering eller nedrivning af . Flagermus lever af insekter og indtager store mængder myg. Mette Adamsen har fundet i alt flagermus i sin lejlighed på Frederiksberg.

Fordrivelse af Flagermus bør ske meget skånsomt og med stor omhyggelighed. I den periode er ungerne flyvefærdige, og kan dermed også blive udsluset. Den eneste metode der kan anbefales, virker på den måde, at flagermusene kan.

Det meste af sommeren, hvor flagermusene har unger, kan udslusning ikke . I Danmark findes der forskellige arter af flagermus, heraf er de mest.

Damflagermus, Vandflagermus, Brun-Flagermus, Sydflagermus, Troldfla-. Etablering af nye fødesøgningshabitater for flagermus. Fjernelse af opholdssteder for flagermus.

Hvis findes der flagermus i en bygning – der skal gennemgå en ombygning eller. Det er muligt at søge råd og vejledning om flagermus, udslusning og om . Du vil blive bedt om at logge ind med nemI inden du kan ansøge. Gu du må da snart være træt af de flagermus :D. En ægte udslusning går ud på at der sættes et plastikrør på ind- og udflyvningshullet, . Flagermus må kun udsluses i starten af maj og fra sidst i august til starten af september.

I sommerperioden har flagermusene nemlig unger at . En udslusning sikre, at eventuelle flagermus for mulighed for at flytte ”bo- lig”. Hvis der under arbejdet fældningen opdages flagermus, skal Naturstyrelsen Søhøjlandet kontaktes. De kan hjælpe med at finde en løsning i form af udslusning .