Tønder forsyning affald

Etablering af fælles affaldsløsninger på Rømø. I sommerhusområderne Kongsmark, Kromose og Sønderstrand på Rømø skal der nu etableres fælles løsninger . Dagrenovationen i Tønder Kommuner betyder for dig: Du får din affaldsbeholder.

Læs mere om dagrenovation og erhvervsaffald. I løbet af de næste uger vil du modtage din årsafregning fra os. Modtager du ikke regningen på papir, kan . Tønder Forsyning sørger for indsamling og bortskaffelse af alt affald fra de private husholdninger.

I kommunen er der følgende ordninger:. Det oplyste telefonnummer til hver plads benyttes kun, hvis du har spørgsmål vedr. Tønder Forsyning leverer ydelser indenfor drikkevan spildevand og affald i Tønder Kommune.

Drikkevand: Tønder forsyning står for 4 . Der er affaldsøer i Tønder Midtby er har været i brug siden juli-august 2014. Mange borgere er meget tilfredse med de nye løsninger, . I Tønder Kommune er det Tønder Forsyning, der står for den daglige drift og håndtering af dit affald. På Tønder Forsynings hjemmeside kan du .