T1 lægter 45×73

Men så må XL-byg jo finde nogle Tlægter i 45x73mm til dig! Men ellers er det rigtigt at der skal anvendes 45xmm Tlægter. Ved en større spærafstand (op til 13mm) skal lægterne være mindst x mm.

Bærelægten lægges tværs over afstandslisten. Håndbogen TRÆ Taglægter indeholder uddybende oplysninger om kravene til T1-taglægter, til imprægnering af taglægter og afstandslister samt til søm og . Taglægter: TTaglægter: 38xmm Taglægter skal leve op til en række krav som er gældende i dansk lovgivning. Når du skal lægte til et Eternit tag, er der vigtige forhold angående.

Benævnelsen Ter fælles for de nordiske lande. Lægter i ubehandlet træ bruges som oftest til tag eller skillerum ved gipskonstruktioner. Der er ingen tilgængelig beskrivelse af dette resultat på grund af websitets robots.

Målet med uddannelsen er, at deltagerne kan montere taglægter på spær under hensyn til givne. Alle taglægter, der anvendes skal være T– lægter. Mange dimensioner til skillevægge, skunke, skillerum og gulvlægning. Sammenlign priser og læs anmeldelser af tlægter Træ.

Ved en større spærafstand (op til 13mm) skal lægterne være mindst x mm.

Findes der en tagsten som direkte kan erstatte vores Ksten? Også uden undertag direkte på eksisterende lægter? Alle mål er fra underkant til underkant lægte. Af hensyn til konstruktionens styrke og stivhed skal der anvendes styrkesorterede, T1-mærkede lægter. Lægter, afstand 10mm (x mm)1) m. Krav til Ttaglægter i ny og forøget dimension.

De to nederste lægter, der bindes på, udsæt- tes for et stærkt træk udefter, og bør derfor.