Strøer dimensioner

Strøer opklodses på en underliggende konstruktion af fx beton, letbeton eller træ, så der. Savskåret nåletræ i dimension x mm. Ved almindelig beboelse er gulvspånpladen også .

LVL strøer i limet finér bruges som underlag for f. Strøerne findes i forskellige dimensioner og længder. Der skal i den forbindelse laves et ny bærende strøer, som jeg regner med at lægge. Men hvor stor dimension skal disse nye strøer have ?

Dimensioner af egetræsplanker på strøer – Lav-det. Føre rør gennem gulv-strøer – svækker jeg. Dimension af bjælkelag – Lav-det-selv.

Afstand mellem remme og strøer v terasse – Lav-det. Strøernes dimensioner tilpasses plankernes bredde jf. Selvbærende lamelgulv skruet eller sømmet på strøer.

Strøernes dimensioner tilpasses plankernes bredde. Mange dimensioner til skillevægge, skunke, skillerum og gulvlægning. Jeg står for udskiftning af gulvet i et hus som min kærste og jeg har købt.

Men jeg mangler oplysninger om dimensioner på strøer mm. Fugtindholdet i strøer og bjælker bør være det samme som i trægulvet, og ikke højere end. Se typer og dimensioner på bagsi- den. Strøerne må ikke have direkte kontakt med jord eller beton; læg evt. Minimumkøb for gratis levering er stk.

Der kan vælges forskellige dimensioner for . Jeg skal til at bygge en terrasse, som skal være godt en meter over jordhøjde. Spørgsmålet er så hvilken dimension de reglar som skal b. Ved opbygning af bræddegulve lægges træplanker på strøer placeret på et. Dimensionerne på strøerne afhænger af, hvor tæt de ligger, hvilket igen afhænger . Ovenpå dette skal strøerne – som også skal være 50x1mm – lægges med cm afstand. Terassen er nu hævet 25-cm over jorden.

Vi valgte at bruge 50cm x 50cm fliser for at opnå at strøerne lå helt stabilt. Vi kunne også godt have valgt 40cm x 40cm fliser, men da arealet på en 50cm fliser . Brædderne skal lægges på strøer (bjælker), og afstanden mellem bjælkerne bestemmes af bræddernes tykkelse; jo tykkere brædderne er, des længere fra .