Stakit i skel

Naboer kommer ofte op at skændes om hegn i og tæt på skel. Læs alle de vigtigste regler om fælles, eget og indre hegn, så du undgår en . Som udgangspunkt må du gerne sætte hegn i skellet, men din nabo skal.

Ved egne hegn forstås hegn, som rejses på egen grund langs ejendommens skel. Egne hegn må ikke påføre naboen større ulemper end fælleshegn. Undgå nabostrid: tips om hegn i skel: Der er forår i luften, og hus og have trænger måske til et grundigt tjek.

Hegnsloven skelner mellem fælleshegn sat i skel og eget hegn på privat.

Eget hegn står langs skellet i en afstand op til meter fra skel. Den maximale højde er meter + den afstand hegnet står fra skellet. Normalhøjden er meter og den maximale højde er meter; Eget hegn. Eget hegn står langs skellet i en afstand op til meter fra . Jeg har tidligere læst at en hæk i skel må være 1cm. Måske kan du kræve at der bliver sat stakit op så du kan have lidt . Nemlig: 1) Hegn i skellet mellem to grunde, dvs.

Hegn som kun står på en af grundene, men i kort afstand fra og langs skellet dvs. Fælleshegn – der står i skellet mellem to grunde.

Eget hegn – der står langs skellet i en afstand af indtil meter. Indre hegn er et hegn, som enten ikke .