Sortering af affald genbrugsstation

Nærgenbrugstationerne er små urbane genbrugsstationer tæt på dig, derfor har de. På nærgenbrugsstationerne kan du sortere dit affald i forskellige slags . Rigtig sortering er godt for miljøet og økonomien. Genbrugsstationerne modtager alle typer affald fra private husstande og mindre mængder affald fra virksomheder. Der er forskel på, hvordan man sorterer affaldet i kommunerne.

Det har noget at gøre me hvilke behandlingsanlæg der modtager affaldet til . Pak dit affald i den rigtige rækkefølge, før du kører på genbrugsstationen. Her kan du se, hvilken rækkefølge de forskellige containere står i – og hvad der skal i . Bliv klogere på de enkelte affaldsfraktioner og hvordan du sorterer dit affald. Her kan du læse om din lokale genbrugsplads. Du kan også se, hvornår de holder åben, hvor de er placeret og hvad du kan aflevere. Svendborg Kommunes fem genbrugsstationer ligger på: Miljøvej 10.

Affald til genbrugsstationerne skal være sorteret og hvis det er emballeret, skal det være i . Her finder du informationer sorteringsguide, affaldsordninger, farligt affal. Vi kan blive meget bedre til at sortere vores plast til genanvendelse. I figuren kan du se et eksempel på, hvordan genanvendelsen foregår.