Skovrejsningsområder

Planloven § 11a, Skovrejsningsområder ”beliggenheden af skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket”. Skovrejsningsområder og områder, hvor skovtilplantning er uønsket. Skovrejsningsområder og områder hvor skovrejsning er uønsket. Skovarealet ønskes øget, uden at natur- og landskabsværdier, geologiske . På ovenstående kort er vist områder udpeget til skovrejsningsområder. Inden for områder udpeget til bynær skovrejsning skal det sikres, at der ikke etableres . Områderne kaldes skovrejsningsområder.

Der kan dog være arealer indenfor de udpegende skovrejsningsområder, hvor der ikke må plantes skov af andre . Forslag til naturkvalitetsplanen 20med miljøvurdering. Der er i kommuneplanen udpeget skovrejsningsområder dvs. Ved revision af skovrejsningstemaet i Helhedsplanhar der . Skove har en bred vifte af anvendelsesmuligheder, både hvad angår den rekreative og kommercielle anvendelse.

Skovrejsningsområder er de steder, hvor det kan anbefales at rejse ny skov. Kommunalbestyrelsens mål er, at udpege skovrejsningsområder for at fremme .