Skovmår husmår

Krop, Mere tung og kluntet, Lettere og mere højbenet. Halsfarven kan bruges i mange tilfælde; idet en kridhvid halsplet er tegn på Husmår; medens en orange halsplet snarere er en Skovmår.

Skovmår (Martes martes) – Felthåndbogen – Fugleognatur. Det er overordentlig svært at skelne skovmår fra husmår i felten. Husmåren gør stor skade, når den flytter ind på loftet.

Noget af det værste er, at måren kan buldre meget kraftigt på loftet.

Det skyldes, at skovmår meget nemt forveksles med husmår. Registreringer med sikker dokumentation bygger på indleverede, dødfundne . Forveksling mellem husmår og skovmår under jagt – en vurdering af omfang og konsekvenser. Notat fra DCE – Nationalt Center for Miljø og . I Danmark lever der både skovmår og husmår.

Det kan være svært at se forskel på de to arter, men der er dog nogle karakteristiske kendetegn, . Husmåren er udbredt over det meste af Danmark, og den er almindeligt. Husmåren ligner skovmår, men til forskel fra skovmårens gule halsplet, er husmårens .