Skel regler

Naboer kommer ofte op at skændes om hegn i og tæt på skel. Læs alle de vigtigste regler om fælles, eget og indre hegn, så du undgår en . Byggeri i skel eller nærmere skel end meter skal overholde regler om højde og længde.

I sommerhusområder er der andre regler. Der gælder forskellige regler, alt efter hvor hegnet er placeret i forhold til skellet. Både eget og indre hegn er placeret på din egen grun mens . Høje hække kan hurtigt blive et stridsspørgsmål mellem dig og din nabo.

Her får du overblik over de vigtigste regler, der gælder for de levende . Bygningens højde må ikke overstige x afstanden til skel. En bygning, der placeres meter fra skel, må altså have en højde på x = meter. Fælleshegn – der står i skellet mellem to grunde. Eget hegn – der står langs skellet i en afstand af indtil meter.

Ligger hegnet i skellet mellem to hegnsynsdistrikter, indgives begæringen til . Her gælder naborettens almindelige uskrevne regler. Udstykningsloven indeholder regler om fastlæggelse af ejendomsskel. Regler om bygninger i skel findes i .

Der kan godt være flere forordninger og regler, der har indflydelse på reglerne om skel. Er du i tvivl, kan du altid spørge på din kommunes . Nemlig: 1) Hegn i skellet mellem to grunde, dvs. Mens hegnsloven indeholder ret så detaljerede regler om fælles hegn og egne hegn, så er der .