Skel regler i landzone

Få her et overblik over, hvilke love og regler du kan støde på. Ejendomme på under hektar beliggende i landzone vil blive vurderet som . Naboer kommer ofte op at skændes om hegn i og tæt på skel.

Læs alle de vigtigste regler om fælles, eget og indre hegn, så du undgår en . Fælleshegn skal rejses således, at skellinien falder midt i hegnet. Hvilke regler gælder, når jeg vil bygge i landzone? Jeg har hørt, at sådanne træer kun må være cirka to meter plus afstanden til skel.

Gælder der særlige regler for de grene, der rager ind over skel? Hegnsloven indeholder kun regler om afstanden til skel, hvis der rent faktisk findes et hegn i skellet, dvs. Ens grund kan ligge i landzone, hvilket medfører særlige begrænsninger for, hvor. Der gælder særlige regler ved stråtage, både for stråtages afstande til skel, . Fælleshegn – der står i skellet mellem to grunde. Eget hegn – der står langs skellet i en afstand af indtil meter.

Situationsplan med afstande til skel og bygningens areal indtegnet.