Sand massefylde

Vi viser hvor mange tons der går på en kubikmeter, og hvor mange kubikmeter der går på et tons. Find massefylden for sten, san granit eller grus på FC Beton. Sand er en jordtype, der består af partikler, som har en diameter mellem 0og mm.

Massefylde er forholdet mellem et stofs masse og dets rumfang. Massefylden er tætheden af massen per rumfang, en liter vand har større tæthed end en liter luft . Sand har en massefylde på kN pr m som så svarer til 16kg ca. Sand komprimerings værdi ligger på så msan vil efter det er .

Massefylde af ting og sager; Fra liter til kubikdecimeter til kubikcentimeter; Fra milliliter til kubikcentimeter; Vægt af en genstand; Rumfang af en genstand . Råstoffer – Salg af sten, san grus mv. Sigte har kornstørrelse: _________mm – Sandet vejer ______ gram. Sprits massefylde(raport) – Fysikindlæg28.