Radon kortlægning

Der er gennemført en kortlægning af radonforholdene i danske boliger. Fordi radon er en gas, kan den bevæge sig frit gennem jorden, så den kan. I vinterhalvåret, hvor boliger opvarmes, har radon tendens til at blive suget fra jorden.

Landsdækkende kortlægning af ra- don i indeluften har vist, hvad der er de vigtigste faktorer, som bestemmer radon- koncentrationen i enfamiliehuse, og hvor i. Kortlægningen viste, at procent af boligerne, svarende til 65. Vurderingen fra Statens Institut for Strålehygiejne bygger på data indsamlet i forbindelse med en kortlægning af radon i danske huse fra 2001. Risø National Laboratory for Sustainable Energy, Technical University of Denmark, Technical University of Denmark Center for Nuclear .

Radon i danske boliger: kortlægning af lands-, amts- og kommuneværdier. Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Strålehygiejene, 20- 132 . Radon trænger ind i boliger fra undergrunden. Danmarks overfladenære geologi er kortlagt i stor detalje (læs mere her).

Folketinget pålægger regeringen at iværksætte en national . Folketinget pålægger regeringen at iværksætte en national kortlægning af omfanget af radon ved daginstitutioner for børn under skolealderen, som . Figur Kortlægning af radon niveau for Baltorpskolen – Rugvænget, Fundaments- og . Generelt: Ballerup Kommune er i Radonklasse 2: 1- af husstandene i området vurderes at have et radonniveau på . Kortlægning af radon niveau for Baltorpskolen-Grandtofte, Stueplan bygn. Figur Kortlægning af radon niveau for Hedegårdsskolen, . Kommunens forpligtelser over for radon i indeklima i kommunale bygninger. Hovedresultatet er en kortlægning af indholdet af radon i indeluften i lejeboliger, som viser, hvordan radon er fordelt i enkelte rum og boliger . Radon er et emne, der vedrører os alle, da radon er naturligt forekommende,. Kortlægning af lands-, amts- og kommuneværdier, Sundhedsstyrelsen 2001. Radon er hvert år medvirkende til op mod 3tilfælde af lungekræft.

Statens Byggeforskningsinstitut er gået i gang med at kortlægge . Minister laver handlingsplan for radon. Kommunekortet – Radon i danske boliger”.