Postkasse placering

Er din postkasse placering korrekt, du skal have placeret din postkasse i skel mod offentlig vej. Det er vigtigt med en korrekt placering af postkasser. Det har postbuddet, når brevkassen er placeret ved indgangen til din parcel, hvis du bor i villa eller rækkehus, eller i et brevkasseanlæg ved indgangen, hvis du .

Hop til Hvilke regler for placering af postkasser og brevsprækker gælder for. Du kan placere postkassen vinkelret mod adgangsvejen, hvis en . Postkassen skal ud til vejen, men på den helt rigtige måde ellers returnerer Post Danmark din post til afsenderen. Find regler om postkasse placering og .

Post Danmark på nettet af de røde postkasser. Det skyldes, at der er postkasser, som bliver brugt meget lidt. Postkasse Regler, sådan skal du placere din postkasse – imisimis. Som du måske har hørt, er der blevet vedtaget nye regler for opsætning af postkasser.

Der er mange regler, undtagelser, dispensationer og så . Forsendelser til forskellige enheder under samme virksomhed eller institution udleveres samlet på ét ste når enhederne er placeret inden for et afgrænset . Huse på landet skal opsætte en postkasse, hvis man stadig vil. Postkassen skal placeres, så undersiden af brevindkastet er mellem 1og .