Plantning af ligusterhæk

Når man skal plante ny hæk, er det vigtigt at få planterne i jorden på det mest optimale tidspunkt, som ikke er ens for alle hækplanter. Det bedste tidspunkt at plante hæk er i det sene efterår, når bladene er. Ved plantning af færdighæk behøves kun hækplanter pr.

Der er forskel på, hvornår det er bedst at plante hæk. Det afhænger af, hvilken type hæk, du gerne vil plante. Følg guiden til at plante din ligusterhæk og vær sikker på at den.

Sådan planter du ligusterhæk er en kort.

Hop til Plantning – Plantning af ligusterhæk 1. Planterne skal plantes inden for et døgn efter modtagelsen 2. Der kan plantes om efteråret frem til frosten binder i jorden og fra tidligt forår og. Klippede hække som bøg, liguster, naur, avnbøg, tjørn, taks og thuja plantes . Ved plantning af hæk vil det være optimalt at grave en rende. Nettet eller ståltråd omkring klump planter skal ikke fjernes inden plantning. Ligusterplanter er som regel bestillingsvare og forhandles oftest som. Fjern alt ukrudt før plantning og regelmæssigt efter plantning.

Hold græsplænen på mindst cm’s afstand af hækken.

Plantning af hæk er på en gang både nemt og – ikke nemt. Det er det denne grundlæggende artikel fortæller om.