Planteplader

Effektiv kulturpleje, giver højere planteoverlevelse. Forhindrer græs og ukrudt og forbedrer plantens vækst. Plantepladerne forhindrer vækst af konkurrerende græsser og ukrudt, så du slipper for at fjerne det manuelt.

Planteplader af genbrugspap i størrelsen cm. Er ukrudtet rendt fra dig i løbet af sommeren, og er dine dyre planter ved at gå til? Så er udlægning af Skovdyrkernes planteplader en effektiv og .

Jeg overvejer at bruge opbindingspæle og planteplader i etableringsfasen, men kan det anbefales? Du kan udlægge planteplader omkring de enkelte planter. Plantepladerne skal mindst dække momkring planten, ellers har pladen begrænset virkning.

Hvis man vil forøge levetiden og samtidig sikre . En lignende virkning som den her nævnte, har man opnået under de såkaldte planteplader, der lægges ind omkring rodhalsen af nyplantede buske og træer. Planteplader kategorier, Planteplader. Planteplader, stk a 2 DKK 975.

Sådanne steder ses også ukrudtsbekæmpelse ved dækning af jorden med planteplader eller sort plast. Inden man lægger vedflis Kompost kan desuden forbedre og gøde jordbunden. Torben og Hendrik var rigtig seje, da de lage planteplader omkring Garbolunds nye vinstokke, så de ikke bliver kvalt af ukrudt.

Afregning sker efter optælling af udført arbejde stk.