Npk 21 3 10

YaraMila 21-3-er den velkendte NPK-gødning, som er velegnet til fuldgødskning af vår- og vintersædsafgrøder samt græsmarker på arealer med moderat til . Leveres i 6kg bigbags – kun hele træk selvaflæsning. Sikkerhedsdatablad YaraMila Raps NPK 17-5-10.

Sikkerhedsdatablad YaraMila NPK 21-3-(granuleret). Sikkerhedsdatablad Svovlsur NS 21-OCI. Figuren nedenfor viser et eksempel på, hvad en sæk med NPK-gødning kan indeholde.

Den viste gødning er en NPK 21-3-1 dvs.

ATR Landhandel tilbyder netop nu NPK 22-4-samgranuleret fra YARA. NPK 21-3-10: Sammenligning NPK typer. Blanding med NPK viste efter dage en spireprocent på 9 og efter dage .

DLG’s fold-og plænegødning kan med fordel anvendes på alle græsarealer men er især velegnet til etablering af hestefold. Til vårbyg på en uvandet finsand JB + er kvælstofnormen 1kg N (5kg NPK 21-3-10), mens den er 1kg N (5kg NPK 21-3-10) på en sandblandet . Nitrogen (N), max ammonium N nitrat N. Eller kan det være fordi at vi ikke kan få 21-3-1 fordi vi ikke er gødningsregisteret, og må nøjes med . Stigende mængder fosfor og kalium i NPK-gødninger til vårbyg. NPK-gødning: 14-3-til græsplænen, 23-3-til haven og 21-3-til marken. Vi fører også kalksalpeter, svovlsur amoniak, samtorganisk gødning og . NPK 20-3-er særdeles anvendelig som plænegødning til din græsplæne.

Kan anvendes på velgødede arealer eller . Ring for at få en pris leveret hos dig eller hvis den ønskede gødningstype ikke er nævnt. NPK 21-3– Produktbeskrivning Kväve-, fosfor- och kaliumgödselmedel med balanserat svavelinnehåll. N-P-K (21-3-10) gødning koster i dag 1.