Mosegris unge

Mosegris (latin: Arvicola amphibius) er et pattedyr i Europa og Asien. Mosegrisen – skade,rh:skadedyrene. Compression\u003d75\u0026image\u003d 2FFiles 2FImages 2FMasterbilleder 2Fmuldvarpe.

Resolution\u003d72\u0026Compression\u003d90\u0026Width\u003d100ow:70pt:mosegris,rh:naturhistoriskmuseum. Rapporter et andet billedeRapporter det anstødelige billede. Mosegrisen er den største studsmus, der findes i Danmark.

Om sommeren lever den af forskellige planter, såsom pilbla dunhammer, unge skud af tagrør og sødgræs, vandranunkel og . Mosegrise lever næsten udelukkende af planteføde, især unge skud af vandplanter og planter langs søbredder. Mosegrisen æder også rødder af træer og . Mosegrise laver muldskud i græsplæner lige som muldvarpe og kan fortære en hel køkkenhave. I vådområder æder mosegrisen gerne de unge og næringsrige skud af . Men om det er mosegrise eller muldvarpe, der trænger ind på parcellen,.

Om foråret i parringstiden og om efteråret, når de unge dyr spredes, . Ligesom muldvarpen lever mosegrisen størsteparten af livet under jorden,. Grete Bjerg fra Vejby deler erfaringer: Jeg gør det aldrig igen!

For nogle år siden var vi enormt plagede af mosegrise, og nogle af vores venner . Et tidligt og varmt forår giver mosegrisen mulighed for en tidlig start på ynglesæsonen. Følges dette op af gode betingelser for de unge dyr, . Foråret er højsæson for bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise. Sidst på sommeren og først på efteråret forlader de unge muldvarpe . Mosegrisen æder næsten udelukkende planter. Nær sø og å æder den især unge skud af tagrør, sødgræs, dunhammer, lysesiv, pilbla vandranunkel og . Muldvarpe og mosegrise er mest almindelige på græsmarker og enge men optræder også i villahaver, der grænser op til åbne områder.

Mosegrisen, der ofte også kaldes vandrotte eller jordrotte, er en stor studsmus der ofte lever ved vand. Her lever den i høj grad af unge skud af planter der .