Mid godkendelse

Samtidg er det vedtaget, at eksisterende EU-godkendelser er gældende frem til 30. Herefter må der kun sælges og bruges MID-godkendte målere . Et MID-certifikat er en EF-typeafprøvningsattest udstedt af et notificeret organ i.

Hi Måleinstrumentdirektivet (MID), eller et certifikat på en fabrikants godkendte . ABB er godkendt til at foretage førstegangsverifikation i produktionen via MID-godkendelse, bilag D. Det giver os ret til at lancere målere på markedet i EU og . Kontrolsystem for ikke-MID-godkendte elmålere i drift (MV 01-0 udgave 3).

Link til dokumentet i Retsinformation. En måler som bruges i forbindelse med forbrugsafregning skal være MID-godkendt. Som tommelfingerregel skal man altid bruge en godkendt . Denne elmåler fylder kun modul (18mm) og 58mm i dybden. Målere, der er godkendt før denne dato, må dog markedsføres i op til år.

Find virksomheder, der er akkrediteret i henhold til MID her. For temperaturer mellem til 1°C; MID godkendelse til varmemåler; Opfylder kravene efter EN 14og AGFW FW 2og FW 211; Godkendt for køle- og .

Indgangskontrol for MID elmålere (RA 54 Marts 2012). MI det europæiske måleinstrumentdirektiv.