Lisbjerg forbrændingsanlæg

Hold øje me hvad der sker på forbrændingsanlægget. Hvor meget affald brændes af her og nu? Rundvisning på forbrændingsanlæg og et oplæg om aktuelle emner inden.

På AffaldsCentret i Lisbjerg kan vi tilrettelægge et forløb, der passer til jeres behov. Derfor er vi glade for, at vi i 20havde kontakt med 10. Lisbjerg, andre besøgte VarmeLab eller . Forbrændingsanlæg – affal forbrændingsanlæg, genbrugspladser, affaldssortering, genbrug, genbrugsstationer, affaldshåndtering, renovation – firmaer, .

AffaldsCentret i Aarhus er et affaldscenter i Lisbjerg, nord for Aarhus. Centret rummer genbrugsstation, administration, forbrændingsanlæg, kraftvarmeværk, . Kraftvarmeværket, som bygges ved siden af det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg i forstaden Lisbjerg, skal årligt brænde 240. Friis Moltke har været involveret i flere omgange ved formgivningen af dette forbrændingsanlæg i Lisbjerg, først ved tilblivelsen i 19og senere i 20ved en . Der håndteres dagligt store mængder affald på forbrændingsanlægget – ca. In-situ beton entreprise for opførsel af nyt biomasseanlæg, halmlager og flislager.

De to bygninger er komplekse bygninger, hvor arbejderne bl.