Levende læhegn

Levende hegn kan øge din ejendoms herlighedsværdi, skabe læ eller fungere som afskærmning. Består ofte af træer og buske i markskellene, nogle levende hegn er kun få meter brede, andre er meter brede. Om et demonstrationsprojekt med levende hegn i Nørremarken på Sydfyn.

Hvis du bor i udkanten af en landsby eller i det åbne lan er et levende hegn det bedste valg. De planter, der er med i pakken, er hjemmehørende sorter der vil . Folderen fra Naturstyrelsen beskriver, hvordan vi alle kan hjælpe til med at passe Danmarks 80. Der findes et stort udvalg af stakitter og hegn, men end ikke de flotteste modeller kan hamle op med synet af et blomstrende, levende hegn eller en dejlig tæt .

Inspirationskatalog til placering og udformning af læhegn. Der findes måder, hvorpå private kan søge om tilskud til etablering af 3-6-rækkede levende hegn og småplantninger op til ha. Levende hegn kan bryde vinden og give læ til åbne områder.

Læplantning er en flot og naturlig måde at afskærme til støjende trafik eller bygninger.

Levende hegn er vigtige som levesteder og som spredningsveje. Deres funktion som levested er i høj grad afhængig af alder og kontinuitet. Vi har brug for at skabe læ i vores have op til terrassen, som vender sydøst.

Vi forestiller os et levende hegn plantet i tre rækker. Hvilke planter vil egne sig til det . Vi drømmer om et læhegn der kan se flot ud på alle tider af året med en række. Et hegn med klatrende planter virker let og levende og giver både hygge og. Læhegn er et must på terrassen, så du kan nyde sommerdagene . Et hegn med klatrende planter virker let og levende og giver både hygge og læ. Byg det af stolper og rionet – enkelt og fleksibelt.

Det belgiske pilehegn er et dekorativt og transparent alternativ til både hegn, hække eller stakit, og så giver arbejdet både frisk luft og masser af motion. Et læhegn eller (blandt landmænd) læbælte er en bevoksning af træer og buske langs kanten af en mark med det formål. I 20er der anlagt nye hegn, plantet efter speci- fikke anbefalinger for hegn til gavn for . For efterhånden nogle år tilbage ændrede tilskudsordningen til plantning af hegn navn fra tilskud til læplantning til tilskud til . I Webshoppen finder du en lang række af lignende titler om naturen i landbruget, naturpleje og etablering af levende hegn der yder god beskyttelse af dine .