Økologisk gødning

I økologien gøder man jorden frem for planten, og derfor er økologisk jord frugtbar jord. Farmergødning tilbyder økologisk gødning til både planter, have mark til den rette pris. Ring til os få et uforpligtende tilbud på gødning.

Læs om vores produkter eller ring for nærmere . Du efterlyser økologisk gødning til din nye køkkenhave, som du beskriver som udpint. Det eneste registrerede gødning, som er lavet af økologiske produkter . De restriktive danske gødningsregler er ikke blot en hæmsko for konventionelle landmænd.

Fra 20bliver tilladelsen til at anvende ikke-økologisk husdyrgødning i den økologiske produktion gradvist udfaset. Det er derfor nødvendigt at finde alternative . Hop til Gødning – Der er usikkerhed om, hvorvidt økologisk drift er mere eller. Gødning lavet af planter der dyrkes på godkendte økologiske landbrug eller af økologisk hønsegødning.

Som økologisk landmand er det forbudt at bruge kunstgødning på sine marker. Det skyldes dels hensynet til naturen, dels de store energimæssige omkostninger .