Klipning af hæk regler

LÆS OGSÅ: Hæk og hegn i skel – her er de vigtigste regler. Læs reglerne om hæk og hegn her og undgå nabokonflikter. Et levende fælleshegn må ikke klippes længere ned eller udtyndes så meget, .

Hækken skal klippes inden Sankt Hans. Det er en velkendt tommelfingerregel for haveejere. Men reglen er og bliver en sandhed med . For det første ligner det lort (undskyld sproget), at vi nu har en hæk,.

Ifølge reglerne i Hegnsloven bør en hæk, der vokser i skellet mellem 2 . Hegnsloven indeholder endvidere regler om grene, der generer hegn eller færdsel på naboejendommen eller som er farlige for. Udsigtsgener kan normalt ikke medføre krav om beskæring af træer. Høje hække kan hurtigt blive et stridsspørgsmål mellem dig og din nabo. Her får du overblik over de vigtigste regler, der gælder for de levende . Vi vil gerne vide, om vi har pligt til at klippe hækken, når den nu.

Så vidt jeg kan se så gælder reglerne for højde på hæk i skel fra jorden. Derfor er der regler for, hvor voldsomt man må lade væksterne vokse. De steder, hvor der ikke er skel ud mod vej, skal grundejer sørge for klipning af . Min mand og jeg købte i november 19et hus, som har en lang fælles hæk med. I anmoder ham om at overholde hegnslovens regler, så hækken bliver . Du må heller ikke klippe jeres fælles hæk så langt ned eller tynde den. Er du privat boligejer med hæk omkring huset, vil du nok kunne nikke.

Mange grundejerforeninger har regler om klipning af hæk gange . I denne artikel kan du læse om, hvordan du klipper din hæk. Alle hække bør ikke klippes på samme tidspunkt af året. Regler for fælleshegn og eget hegn: Naboerne. En hæk skal normalt klippes én til to gange om året.

Hække, træer og anden beplantning, der vokser ud over fortove, veje og stier skal beskæres. Stevns Kommune: Kommunens Teknik og Miljø-afdeling kommer med gode råd om klipning af hække. Reglerne om beskæring er et lille hjørne . Grundejerne har selv pligt til at klippe.

Hvis du er i tvivl reglerne for vedligeholdelse af din beplantning, er du . Regnler og god naboskab i forbindelse med vedligeholdelse af hæk og hegn. Generelle regler for beskæring af hække og træer langs veje og stier. Veje, fortove, rabatter og cykelstier skal kunne benyttes uhindret af alle tra- fikanter. Reglerne om beskæring er et lille hjørne af vejlovens bestræbelser på at sikre trafikken og de bløde trafikanters passage på fortove og langs .