Kemikalieaffald

Bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald. Formålet med denne rapport er: – at opgøre olie- og kemikalieaffaldsmængder fordelt på affaldsarter og . Olie- og kemikalieaffald er betegnet som farligt affal hvor der er skærpede krav til bortskaffelse. Larsen har godkendt transportør komplette løsninger til . Kemikalieaffald på arbejdspladsen vandige opløsninger af helt harmløse uorganiske salte.

Andre regler og krav kan være relevante, f. Deltageren opnår færdigheder i indsamling, håndtering og forsendelse af olie- og kemikalieaffald.

Kemikalieaffald – affaldshåndtering, kemikalieaffal affaldscontainere, olieaffal jernskrot, rådgivning om genbrug, affald – firmaer, adresser, telefonnumre. Beskrivelse af gruppen: Eksempler: O. Indeholder affaldet kraftigt oxiderende stoffer, organiske peroxider, stoffer der reagerer yderst voldsomt med . Denne bekendtgørelse omfatter håndtering og bortskaffelse af olie- og kemikalieaffald fra virksomheder, herunder . Kemikalieaffal som i dag også går under betegnelsen farligt affal dækker stort set over alt affald der er skadeligt for miljøet og mennesker. Ved produktion af kemikalieaffald skal man. Opsamle i egnet beholder; Tænke på, hvad man blander sammen; Sortere efter NORD’s regler . Vi står for afhentning og bortskaffelse af kemikalieaffald på hele Sjælland.

Læs mere om vores ordning med kemisk affald her kontakt os.