Hvor tæt må man bygge på skel

Grunden kan også ligge tæt på skov eller stran hvilket også sætter særlige begrænsninger. Hvor højt og hvor tæt på skel må man bygge? Vi har købt en grun og vores spørgsmål handler om hegn i skel og hvor tæt på skæl man må plante en hæk og bygge et skur.

En bygning, der placeres meter fra skel, må altså have en højde på x 5. Byggeri til garage, carport, udhus, drivhus eller overdækket terrasse, som opføres i tilknytning til en eksisterende bolig, må placeres i skel eller nærmere skel . Når man bor på landet hvor tæt må man så bygge på skel og hvor højt. Vores nabo har netop lavet en meter høj jordvold helt op til skel må .

Hvor tæt på skel må jeg bygge mit hus, som skal opføres i mursten. Der må vist ikke være et vindue ud mod naboens have hvis man . Skur – afstand til skel og hus – Lav-det-selv. Afstand til nabos garage – Lav-det-selv. Regler for carport – Lav-det-selvindlæg30.

Garager, carporte og lignende mindre bygningerbygningsreglementet. Opføres bygningen nærmere skel mod nabo, vej og sti end m, skal. De sider, der vender mod skel mod nabo, må ikke have en større . I en ny byggemodning, hvor tæt må man da bygge sit hus på skel, hvis hhv.

Byggeretten gælder ikke, hvis der i en lokalplan eller byplanvedtægt er fastsat. Bygningens højde må ikke overstige x afstanden til skel. Den del af kælderen, hvor det omgivende terræn ligger mindre end m. Man kan bygge indtil m fra skel i fuld højde, hvis der er vej i skel. Mit spørgsmål er hvor højt vinduerne må sidde ?