Hvor højt må man bygge ved skel

Og hvor tæt på skel, må man bygge et skur? Det der generer os lidt er vores nabo mod vest har 4-store (10-m) høje birketræer, som gør . Hvis man skal bygge til sit hus, må man først og fremmest undersøge, hvilken bebyggelsesprocent, der er.

Hvor højt og hvor tæt på skel må man bygge? En bygning, der placeres meter fra skel, må altså have en højde på x 2. Det giver mulighed for ensidig taghældning med høje vinduespartier langs en. Byggeri i skel eller nærmere skel end meter skal overholde regler om højde og længde.

Byggeri til garage, carport, udhus, drivhus eller overdækket terrasse, som opføres i tilknytning til en. Totalhøjden må ikke være over meter. I byggetilladelsen er der givet tilladelse til m fra skel ! Når man bor på landet hvor tæt må man så bygge på skel og hvor højt.

Opføres bygningen nærmere skel mod nabo, vej og sti end m, skal. De sider, der vender mod skel mod nabo, må ikke have en større . Man kan bygge indtil m fra skel i fuld højde, hvis der er vej i skel. Mit spørgsmål er hvor højt vinduerne må sidde ? Husk at der kan være særlige højdekrav i .

Hvor lang en mur og hvor høj, må man bygge i skel? Det meste af fælles skel bliver således bebygget, da vi også har et cykkelskur og en carport som dog er .