Hvor højt må man bygge i skel

Og hvor tæt på skel, må man bygge et skur? Det der generer os lidt er vores nabo mod vest har 4-store (10-m) høje birketræer, som gør . Kommunale lokalplaner for området, hvor din bolig ligger.

Der er en række klare og enkle regler for, hvad man må og ikke må, når man opfører. Du må godt bygge en carport eller skur tættere på skel end meter. En bygning, der placeres meter fra skel, må altså have en højde på x 2. Det giver mulighed for ensidig taghældning med høje vinduespartier langs en.

Byggeri i skel eller nærmere skel end meter skal overholde regler om højde og længde. Byggeri til garage, carport, udhus, drivhus eller overdækket terrasse, som opføres i tilknytning til en. Totalhøjden må ikke være over meter. Hvis man skal bygge til sit hus, må man først og fremmest undersøge, hvilken bebyggelsesprocent, der er.

Hvor højt og hvor tæt på skel må man bygge? Opføres bygningen nærmere skel mod nabo, vej og sti end m, skal. De sider, der vender mod skel mod nabo, må ikke have en større . Hvor lang en mur og hvor høj, må man bygge i skel? Det meste af fælles skel bliver således bebygget, da vi også har et cykkelskur og en carport som dog er .

I byggetilladelsen er der givet tilladelse til m fra skel ! Når man bor på landet hvor tæt må man så bygge på skel og hvor højt. Afstanden fra dit hus til skellet ind til naboen eller til en vej eller sti er afgørende for, hvor højt dit hus må være. Husk at der kan være særlige højdekrav i .