Hævet terrasse regler

Hop til Hvilke love og regler gælder for terrasser? Der er kun få love og regler, når det gælder. For hævede terrasser gælder et krav om .

Vores nabo har imens vi har været på ferie, bygget en hævet terrasse, som er hævet ca. Et hævet opholdsareal er en terrasse, som er hævet mere end cm over terrænet. Der er forskellige regler for zonerne.

Her kan du læse om de regler der gælder for byggeriet at en ny terrasse, heriblandt.

Den hævede terrasse må ikke placeres nærmere end meter til skel. Satellitantenner (parabol) med en diameter over m – Der kan være regler i en. Tagterrasse eller terrasse hævet mere end cm over terræn. Regler i bygningsreglementet, lokalplaner og tinglyste deklarationer skal stadig overholdes, . Slåenvej 1 54Otterup samt afslaget fra.

Retningslinjer for hævede opholdsarealer og terrasser. Hvis man ønsker sin terrasse etableret i eller tæt ved naboskel, skal man dog være opmærksom på . Men der kan være lokalplaner, som regulerer, hvor stor terrassen må være – hvor meget man må ‘befæste’ jorden. Derudover vurderes det, om reglerne i småhusreglementet er overholdt.

En hævet terrasse giver overblik over haven og fornemmelsen af at opholde sig. Hvis du er i tvivl om reglerne, skal du henvende dig til teknisk . Overdækkede terrasser, som ikke er hævet over terræn. Der er kun få love og regler, når det gælder terrasser. Derudover må hævede terrasser ikke placeres nærmere end ½ m til skel, og i . Sàdan kan man lægge en træterrasse hævet. OVBP terræn med synlige skruer eller med dækpropper.

Beton stolpebæringer15-x 15-x 35 . Hvis du ønsker en hævet terrasse, kan det være besværligt at bruge sten. Hvilke regler gælder, når du skal opføre en småbygning? Carport, garage, overdækket terrasse, drivhus, udhus og skur. Der er forskellige regler for småbygninger, afhængigt af, hvor stor bygningen er og hvis din .