Humle plante

For humlen er en mægtig plante, den er simpelthen overvældende i ordets bogstaveligste forstand. Hvis ikke den har noget opretstående, den kan sno sig op ad . Humle (Humulus lupulus) er en slyngende urt med op til meter lange ru stængler.

Humle vokser i Danmark som forvildet i ellesumpe og skovbryn. Dyrkning af humle i dag er derfor behæftet med det problem, at vi hverken. Humlen er en staude, altså en mangeårig plante, som vokser på lysåbne steder, . Få planter vokser så hurtigt som en humle.

På bare en måned skyder den fra jorden op mod himlen i syv meters højde. I Danmark er de mest udbredte humleplanter henholdsvis, almindelig humle også. Da humlens rødder vokser så hastigt, er det en god idé, at plante dem i . Store grønne blade og gule blomster i sensommeren.

Ingen specielle krav til jordbund eller placering. Hej Vil lige høre hvor folk får deres humle planter fra da jeg har planer om at dyrke humle i haven. Regner med en planter af 2-forskelligeHumle plante skilteindlæg27. Dyrkningen var på sit højeste dengang, men aftog efterhånden; i dag importeres humle af tysk, engelsk og amerikansk herkomst.

Køb Flere planter til espalieret her.

PLANTER Humle er en afsindig smuk og grokraftig plante, der under optimale forhold kan vokse mellem og meter på en sæson.