Hegnsloven høje træer

Kan I oplyse, hvor høje naboens træer må være, når de står cirka halvanden meter. Hvis din nabo har et sådant eget, er det korrekt, at hegnsloven indeholder . Ifølge Hegnsloven kan du eller din nabo til enhver tid forlange, at der. Konflikter om høje træer kan nemlig ikke afgøres af hegnsynet, men kun . Selvom naboens træer er så høje, at de skygger for dit hus, kan du ikke kræve at få dem fældet. Kilde: Hegnsloven hos Retsinformation.

Genoptagelse kan kun ske med hjemmel i hegnslovens § 4 stk.

Efter besigtigelse fandt retten, at der var enkelte høje træer i området, men at blodbøgen . De er nedskrevet i Hegnsloven samt Bygningsreglementet for Småbygninger,. Er der store træer i naboens have, som ligger syd eller vest for ens egen grun. Ifølge hegnsloven har man lov til at kappe grene i skellinien, hvis de vokser ind . Er det rigtigt, eller må træer være lige så høje som man måtte ønske – når de ikke er omfattet af hegnsloven, vel at mærke (i skel eller egne hegn)?

Må jeg kappe nogle 10-meter høje træer, der står i skellet ind til min nabo? Gode tips til afklaring af uenighed om høje træer langs skel. Er der nogen der ve hvor høje træerne må være som står i skel og skygger. Iflg hegnsloven må en fælles hæk være 1cm, så står træet i .