Gift mod muldvarpe

De ofte hørte råd mod muldvarpe og mosegrise som fx bekæmpelse ved hjælp af. Og bekæmpelse med gift må kun foretages af autoriserede . Karbid er alletiders middel mod muldvarpe og mosegrise.

Aluminiumphosphid pellets doseres direkte i dyrenes gangsystem med det unikke LUX KIT doseringssystem. Delicia´s pellets (aluminiumsbeholder) skrues . Hvis man ønsker bekæmpelse med fosforbrinteudviklende pellets, må man have et kursus, for at få et MX Bevis. Køb produkter til bekæmpelse af muldvarpe som bla.

Samme professionelle produkter som anvendes af . Vi sælger gift til bekæmpelse af mosegris som fosforbrinte. Vi har også beskyttelsesbriller og gummihandsker til fosforbrinte. Hvordan kommer du muldvarpen i haven til livs? Bekæmpelse med gift må kun udføres af professionelle. Det er kun professionelle skadedyrsbekæmpere, der må bruge gift mod muldvarpe i private haver.

Der sælges også apparater, som udsender . Se her hvordan du slipper af med muldvarpe. Den lille dynge jord med op mod 5-kg jord pr.

Mosegrise: Bekæmpelse af mosegrise sker ved gasning eller udlægning af giftæbler. Der lægges muldvarpegas ned i gangsystemet, hvorefter gassen siver .