Gødning til træer

Veletablerede busketter med buske, træer og hække behøver ikke gødskning udover et lag kompost på 3-cm. PartnerLandskab_G_dning_Udkast_version3. Udarbejdet af Oliver Bühler i samarbejde med partnerne:.

Ved plantning i urbane miljøer brydes de for træet naturlige vækstbetingelser. Næringsstofcyklus i form af løvfald med . Enhver benyttet gødning – det være sig kompost, naturgødning eller. Alle nyplantede træer skal vandes den først kommende sommer efter.

Desuden skal der gødes i april og juni med NPK gødning eller lign. Duegødning er som anden fjerkrægødning meget effektivt, men skal bruge i meget begrænset mængde for ikke at skade træerne. Tak fordi De købte Deres træer hos KS Tree Care ApS. Gødning: Gød med NPK blandingsgødning i april.

Plant frugttræer med rigelig afstan så træerne kan udvikle sig optimalt. Den bedste gødning til frugttræer er almindelig havekompost. Næringsstofferne ligger så klar i jorden, når forårsvæksten går i gang.

April: Husk ikke at gøde nyplantede træer, buske og stauder. Få en sundere og flottere have med ECOstyle organisk universalgødning til bede, krukker, græsplæne, træer, hække, buske, køkkenhave, drivhus m.