Gamle træer

Verdens ældste træ er nok en børstekoglefyr. Fyren hedder Old man på engelsk – det betyder gamle mand på dansk. Fredning eller fældning \u20om gamle træer \u20Københavns Universitet,rh:ign.

Vis emne – Foto-tråden,rh:psychedelia. FloraFaunaFoto – DE HIMMELSKE TRÆER,rh:florafaunafoto. Rapporter et andet billedeRapporter det anstødelige billede.

Produktion af træ Træ skal produceres med respekt for skoven og dyrene, som.

Gamle træer Vi skal bevare gamle træer i landskabet, i alléer, i skovene og i . I mellemtiden er der publiceret meget om kendte træer. Dansk Dendrologisk Forening har oprettet et træregister, og senest har min gamle læremester, . Svenske forskere har igennem en række undersøgelser fundet nogle levende træer der er over 50år gamle. Her i landet er det egetræer, der bliver ældst. Vil du vide mere om gamle træer, så tryk på Oks: Du kan læse . Trinita-tis: De gamle træer på kirkepladsen er blevet tisset ihjel.

Forleden blev der taget afsked med træerne på Trinitatis Kirkeplads efter . Kom til en temadag om redskaber og udfordringer i forvaltning og pleje af de store, gamle træer.

Den er 1400-20år gammel, og er den eneste af de gamle ege, der stadig bærer blade. Træet er omkring 1år gammelt – en pæn alder for et nåletræ, men stadig en ung alder sammenlignet med de over 3år gamle bøge i . I april kan du pode nye sorter på dine gamle æbletræer. Enten en ny sort på ét træ eller flere sorter på samme træ, så du får et såkaldt familietræ. Det ældste nulevende træ er en børstekoglefyr, Pinus longaeva, der menes at være ca. Kastanjetræerne ved Bakkegården er lagt ned – snart fældes flere rønnetræer på Rimmens Allé.

I Fåborg findes en række gamle træer som sætter et roligt præg på bybilledet og som blev fredet i 1946. Rundt om i de danske statsskove fælder Naturstyrelsen for øjeblikket en masse gamle 100- til 200-årige bøge- og egetræer, som har ekstra stor . De fleste træer er længelevende, og nogle kan blive flere tusinde år gamle og nå en højde på mere end 1m. En lille gruppe af træer, som vokser sammen, . Gribskov, Store Dyrehave og resten af statens løvskove fældes i disse dage.

De gamle træer er dog uhyre vigtige for . De gamle egetræer er landets ældste levende organismer. Men effektiv skovdrift har skadet livsbetingelserne for de gamle ege, og det kræver . I Vallensbæk går man ind for genbrug. Faktisk er man gået så vidt, at man nu også vil genbruge de år gamle træer i midterrabatten. Det bliver en rigtig interessant tur til nogen af byens gamle historiske træer, der står og stod på gårdspladser og i gårdhaver ved Birkelundgår Langagergård .