Fredløs plante

Nogle arter af fredløs vokser i den danske natur, andre er indførte arter. Pengebladet fredløs er en krybende staude, der også kan bruges plantes i krukker . Arter: Almindelig fredløs (Lysimachia vulgaris) findes vildtvoksende her i landet i lyse kratskove, i moser og langs søbredder.

Division: Magnoliophyta (Dækfrøede planter). Almindelig Fredløs (Lysimachia vulgaris) er en 50-1cm høj urt, der vokser på næringsrig bund i skove og . Pengebladet Fredløs er en flerårig, urteagtig plante med en krybende vækst. Både sku knopper og blade er lysegrønne.

Pengebladet fredløs er et hurtigtvoksende bunddække på steder med fugtig jor den har mørkegule blomster. Det er en smuk plante, der passer fint i kanten af . Hvid Fredløs er en tæt nærmest buskagtig plante, der trives bedst på rig og fugtig jord. I sommermånederne kommer dens blomster-stængler frem, hvis aks først . Fredløs er den største viltvoksende arten i nøkleblomfamilien i Norden. Den greske legen Dioskorides omtaler en plante ved navn Lysimachion, men sier også . Denne plante blomstrer i juni- september.

Som de øvrige fredløs, er det en lidt aggressiv plante, der breder sig ved rodskud over større arealer. Netop derfor er hvid fredløs velegnet som .