Energipoppel

Energipoppel er en relativ ny afgrøde i Danmark. Vi har i Danling års erfaring med plantning og pasning af disse. Vi anvender i Danling den tyske Max klon .

Dyrkningsvejledning til Energipoppel. Poppeltræ kan på samme måde som piletræ anvendes som energiafgrøde ved at omdanne det til træflis . Opnå tilskud til plantning af poppelkulturer på landbrugsjorden og få en hurtigt voksende vedproduktion. Antal hektar der tilplantes med energipoppel.

Mulighed for etableringstilskud af energipoppel på markjord – 4. Men så tyder alt også på, at det er slut. Denne Energi poppel Trichocarpa op er et fantastisk træ til energi. Op har en fantastisk tilvækst helt op til m. Energipoppel er en god energiafgrøde, dyrkning af energiafgrøder er de senere år blevet en populær og meget rentabel investering. Jeg bor på et bette landbrug med Hektar og overvejer at etablere energipoppel på ca.

De kan efter en relativ kort årrække høstet . Energipoppel – et fornuftigt alternativ.