Bredbladet ukrudt

Se billeder og læs om de forskellige ukrudsarter der kan forekomme i marken. Find det du søger herunder på listen og klik dig videre. Der findes en række traditionelle metoder til bekæmpelse af ukrudt. De er velegnede til ukrudt i græsplæner, hvor de dræber bredbladet ukrudt uden at skade . En større del af min græsplæne led overlast sidste år, hvilket har bevirket, at den dels er blevet meget tyn dels komplet overtaget af div.

Det nye ukrudtsmiddel Pixxaro EC er netop blevet godkendt til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i vårbyg og vårhvede samt al vintersæd om . Enkle og effektive løsninger mod græs- og bredbladet ukrudt i korn. Ikke omfattet af begrænsninger for SU-produkter . I de ti år, hvor jeg har været haveejer, har jeg en sæson brugt giften toxan, som er et bredtvirkende ukrudtsmiddel til græsplænen mod bredbladet ukrudt, . Effekt på bredbladet ukrudt Serrate 1g Serrate 1g + l. Atlantis OD Burresnerre ○○○○ ○○○○ Fuglegræs ○○○○○ ○○○○○ Ærenpris. Ukrudtsmiddel: Må kun anvendes til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i græsplæner.

Jeg fik for et stykke tid siden denne melding fra en god ven: Jeg har en ukrudt i min græsplæne, der truer med at udkonkurere græsset. Zypar – Sikker og hurtig effekt mod bredbladet ukrudt i vintersæd om foråret. Godkendt i vintersæ vårbyg og vårhvede. Tombo har en særdeles bred effekt og kan oftest bruges uanset ukrudtsart og størrelse. Minimering af bredbladet ukrudt på hyppigt klippede græsarealer.

Kend dine ukrudtsarter og sæt ind med målrettede tiltag på. Effekttabel DuPont Mix 2014: Bredbladet ukrudt. Planteværn Online: Vinterhvede, Vækststadie: 1 Temp 8° – 14° C. Klar til brug, mod bredbladet ukrudt i græsplænen.

Kom nemt igang med at bekæmpe ukrudtet på stier, fortove, indkørsel og terrasse. Herbicider, der dræber bredbladet ukrudt i Kløver. Kløver er en bred betegnelse for tre grupper af planter i familien bælgplanter (ærteblomstfamilien).

Ukrudtsbekæmpelse i majs – nye erfaringer med Calaris. Den sikre og frem for alt enkle strategi mod alt bredbladet ukrudt, inkl. Brugsanvisning til mindre anvendelse af Express SX og Nuance WG til bekæmpelse af bredbladet ukrudt i flerårige frøgræsmarker om efteråret. Tombo er et ukrudtsmiddel til bekæmpelse af de mest betydende arter af bredbladet ukrudt.

Tombo sikrer en effektiv bekæmpelse af bl.