Biologisk bekæmpelse

Bladlusgalmyg (Aphidoletes) – et effektivt nyttedyr til udsætning mod bladlus i væksthus. Endvidere bruges biologisk bekæmpelse også overfor skadedyr på dyr (husdyr og vilde dyr) samt mennesker. Biologisk bekæmpelse betyder, at man bruger levende organismer til at bekæmpe andre skadevoldende organismer.

Det første stort anlagte forsøg på biologisk bekæmpelse fandt sted over for et tilfældig indført skadedyr i Californien. Dette skadedyr, citrusskjoldlusen, Icerya . Det er den voksne øresnudebille, der gnaver ‘billetklip’ i bladkanten af især rhododendron. Se billeder og læs om biologisk bekæmpelse med nematoder.

Bladlus ses hyppigt om sommeren i drivhuset og på f. Se billeder og læs om biologisk bekæmpelse med nyttedyr. Brug af naturlige fjender og produkter af naturlige fjernder til forebyggelse og bekæmpelse af skadevoldere. Der er desuden sket en stor udvikling indenfor bio- logisk bekæmpelse, så det er nu et reelt . Hvis dine drivhusplanter eller roser er blevet invaderet af skadedyr, og du ikke ønsker at bruge sprøjtemidler, er biologisk bekæmpelse en god .

Sygdomme og skadedyr bekæmpes i praksis ikke direkte mekanisk. Der er mange flere muligheder for direkte biologisk bekæmpelse af . Vi har stor viden om biologisk bekæmpelse og tilrettelægger processen individuelt, med løbende besøg, samt anbefalinger og korrektioner i dine . Han er ved at fortælle om forskellige svampesygdomme, som han bruger i sit arbejde med at udvikle biologisk bekæmpelse af insekter i forskellige afgrøder. Der er mange fjender, der lurer på kornet ude i marken i løbet af en vækstsæson.

Nogle af de mere effektive er de frøbårne svampesygdomme, som sidder uden . Biologisk bekæmpelse af skadedyr: Status og nye udfordringer. Den var en succes, da metoden blev introduceret i . Få hjælp af nyttedyrene, når du skal bekæmpe skadedyr i drivhuset. Haveselskabets plantedoktor giver gode råd om biologisk bekæmpelse i . Gode muligheder for biologisk bekæmpelse i jordbær. Af: Lene Sigsgaard1), Annie Enkegaard2), Jørgen Eilenberg1), Kristian Kristensen2), Nauja Lisa Jensen4 . Biologisk bekæmpelse i dansk landbrug.

Institut for Plante- og Miljøvidenskab. Slutrapport, PAF-projekt: Biologisk bekæmpelse af alm. Klassisk biologisk bekæmpelse har i en lang række tilfælde vist sig som den . Produktion af nytteorganismer, salg af komplet produktsortiment til biologisk bekæmpelse, hobbyprodukter, rådgivning indenfor biologisk bekæmpelse.