Beplantning

Du kan både skabe læ, afskærme og tiltrække vildt til arealet. En beplantning er en kunstigt skabt vegetation. I princippet kunne både græsplæner og blomsterbede kaldes beplantninger, men i praksis bruges ordet næsten .

Søgning på “beplantning” i Den Danske Ordbog. Find betydning, stavning, synonymer og meget mere i moderne dansk. Levende hegn er sammenhængende beplantninger af træer og buske med 1-planterækker.

Småbeplantninger er bevoksninger på mindre end hektar.

Vandhuller og små søer – udformning, vandkvalitet og beplantning. Hvis du følger de rå der er nævnt nedenfor, vil du få et godt vandhul, der . Bykærs Anlæg ApS er din professionelle anlægsgartner og kan stå for al beplantning i din have. Vi udfører blandt andet beplantning af staudebede . For høje og brede hække og træer hindrer udsyn og færdsel.

Derfor er der regler for, hvor voldsomt man må lade . Som grundejer er du forpligtet til at klippe hæk og beskære beplantning ud til vejen. Der er mange af dine medborgere, der er afhængig af din indsats. Information om skovrejsning samt etablering og pleje af levende hegn.