Bekæmpelse af ukrudt i græsplænen

For at bekæmpe ukrudtet i græsplænen uden at ødelægge den, er det nødvendigt at anvende et selektivt ukrudtsmiddel. Denne type middel har til hensigt at . Ukrudtsmidler er mest effektive, når ukrudtet gror, hvilket for det meste er mellem marts og.

Ukrudt i græsplænen bekæmpes bedst ved at der tilsættes et . Det spirer frem i græsplænen og ødelægger vores flid og det nydelige billede af haven. Forskellige metoder til bekæmpelse af ukrudt. Erfaringerne med mekanisk bekæmpelse af ukrudt på etablerede græsarealer.

Kemisk bekæmpelse af to-kimbladede ukrudtsarter i græsplæner kan foretages . Skranter græsset i din græsplæne, mens mos og ukrudt har. Ukrudt er lidt mere besværligt at få bugt med. Bekæmpelse af mælkebøtter i græsplænen ved brug af mælkebøtte gift. Roundup Gel og gasbrænder, kan du bekæmpe ukrudtet i græsplænen effektivt. I græsplænen vil der være fast arbejde med at bekæmpe den gule fare.

Du kommer nemmest ukrudt i haven til livs, hvis du begynder at luge på det rigtige tidspunkt. Læs her, hvornår du skal gå i gang med at bekæmpe ukrudtet. Ukrudt i græsplænen luges lettest med et mælkebøttejern.

Læs her, hvad du skal gøre for at få en smuk, grøn græsplæne uden huller og. Resultatet kan blive grimme gule pletter samt mere mos og andet ukrudt.